SpielLust- Festival 2024 – Rostocker Blitz 21.01.2024